प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 रातो किताब २०८०/०८१

रातो किताब २०८०/०८१ 

2 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (कार्यक्रम पुस्तिका) २०८०/८१

कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (कार्यक्रम पुस्तिका) २०८०/८१ 

3 रातो किताब २०७५/०७६

रातो किताब २०७५/०७६

4 रातो किताब २०७६/७७

रातो किताब २०७६/७७

5 रातो किताब २०७७/७८

रातो किताब २०७७/७८

6 रातो किताब २०७८/७९

रातो किताब २०७८/७९

7 रातो किताब २०७९-०८०

रातो किताब २०७९-०८०

8 प्रशासनिक खर्च सहितको कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७९-८०

प्रशासनिक खर्च सहितको कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७९-८०

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.