प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 मध्यमकालीन खर्च संरचना २०८०/८१-२०८२/८३

मध्यमकालीन खर्च संरचना २०८०/८१-२०८२/८३

2 मध्यमकालीन खर्च संरचना,२०७९।८०-२०८१-८२

मध्यमकालीन खर्च संरचना

3 मध्यमकालीन खर्च संरचना, २०७७।७८-२०७९-८०

MTEF 2077-78 To 2079-80

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.