प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
महाशाखा/शाखाहरु

महाशाखा/शाखाहरु

प्रशासन महाशाखा

  1. प्रशासन शाखा
  2. आर्थिक प्रशासन शाखा 
  3. कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा

बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा

  1. बजेट तथा कार्यक्रम शाखा 
  2.  प्रादेशिक योजना तथा अनुगमन शाखा 

वित्त व्यवस्थापन महाशाखा 

  1. राजश्व व्यवस्थापन शाखा
  2. विकास सहायता तथा अनुदान  व्यवस्थापन शाखा 
  3. सूचना प्रविधि शाखा 

वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा आर्थिक महाशाखा 

  1. वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन शाखा
  2. आर्थिक विश्लेषण शाखा

 

 

 

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.