प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
क्र.सं. तस्बिर पुरा नाम पद महाशाखा/शाखाहरु सम्पर्क इमेल
1 श्याम प्रसाद भण्डारी सचिव ९८५२०२२७६८ spbhandaribrt@gmail.com
2 खगेन्द्र खड्का प्रवक्ता वित्त व्यवस्थापन महाशाखा / वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा आर्थिक महाशाखा ९८४२१५५३६५ khadkakhagendra67@yahoo.com
3 नारायण प्रसाद रेग्मी उपसचिव प्रशासन महाशाखा, बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा ९८५११२७०६६ nrregmi@gmail.com
4 पुष्पलता उप्रेती शाखा अधिकृत राजश्व व्यवस्थापन शाखा/ वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन शाखा ९८४२६२५७०० latauprety63@gmail.com
5 सतिश सत्याल गुनासो सुन्ने अधिकारी कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८५२०५०३१९ satishsatyal199@gmail.com
6 मनोज निरौला लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५११५६४१५ monoj.niraula73@gmail.com
7 स्वीटी कुमारी साह कम्प्युटर ईन्जिनियर सूचना प्रविधि शाखा ९८०४०४६८८३ sweetisci@gmail.com
8 विदुर पौडेल शाखा अधिकृत आर्थिक विश्लेषण शाखा ९८६२९७९५१८ bdpd2049@gmail.com
9 डम्बर घिमिरे शाखा अधिकृत बजेट तथा कार्यक्रम शाखा ०२१-५७११४० dambar.ghimire@nepal.gov.np
10 प्रिती कर्ण शाखा अधिकृत बजेट तथा कार्यक्रम शाखा ९८४२४०३००७ priteeka03@gmail.com
11 केशव कोइराला कानून अधिकृत कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा ९८५२०५१४१३ kkoirala318@gmail.com
12 राम प्रसाद तिमल्सेना शाखा अधिकृत बजेट तथा कार्यक्रम शाखा ९८६२१३२७७९ rampd223@gmail.com
13 दुर्गा ढकाल शाखा अधिकृत विकास सहायता तथा अनुदान व्यवस्थापन शाखा ९८४२०४८८५५ dhakaldurga449@gmail.com
14 अमृता भट्टराई वस्ती अधिकृत छैटौं कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८४२०३२८१०
15 अनिता घिमिरे अधिकृत छैटौं बजेट तथा कार्यक्रम शाखा ९८४२२४९७५८ anisilgt@gmail.com
16 विनोद ढुंगेल अधिकृत छैटौं मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय ९८४२०२९४७५ jrbinod@gmail.com
17 योगेन्द्र नारायण चौधरी कम्प्यूटर अधिकृत छैटौँ बजेट तथा कार्यक्रम शाखा ९८५२०३५९९५ ynchad@gmail.com
18 रमेश खतिवडा अधिकृत छैटौं कर्मचारी प्रशासन शाखा ९८५२६२०५०७ rameshkhatiwada545@gmail.com
19 ममता चौलागाई कम्प्यूटर अधिकृत छैटौं बजेट तथा कार्यक्रम शाखा 9849397289
20 दिपेन्द्र श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर कर्मचारी प्रशासन शाखा 9816353535 dipen1106@gmail.com
21 सुदामा साह कार्यालय सहयोगी वि.व्य.म.शाखा ९८४२१०२८७६
22 टेक बहादुर प्रधान कार्यालय सहयोगी क.प्र.शाखा ९८०४३७१७६२ tekendrapradhan2075@gmail.com
23 कुल बहादुर महतरा कार्यालय सहयोगी ब.यो.का.म.शाखा ९८१६०६७५४८
24 सुजाता संग्रोला कार्यालय सहयोगी क.प्र.शाखा ९८४२२४७२८०
25 रिता नेपाल कार्यालय सहयोगी सचिवज्यूको सचिवालय ९८४९७५१७७१ pok.ritapokhrel@gmail.com
26 कृष्ण कुमार राजवंशी हलुका सवारी चालक क.प्र.शाखा ९८१४३६३१२८
27 लाल बहादुर तामाङ्ग हलुका सवारी चालक क.प्र.शाखा ९८१७९००३९१
28 चन्द्र नारायण चौधरी हलुका सवारी चालक क.प्र.शाखा ९८५२६५५८५५
29 कुश केसी हलुका सवारी चालक क.प्र शाखा ९८१७३५५५७३

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.