प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ

कोशी प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.ब.२०७९-८०

२४ कार्तिक २०८०, शुक्रवार

सुशासन नियमावली वमोजिम वार्षिक प्रगति विवरण, आ.व. २०७९-०८०

१० श्रावण २०८०, बुधवार

वार्षिक प्रतिवेदन २०७८-०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

२७ पौष २०७९, बुधवार

आ. व. २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

२७ पौष २०७९, बुधवार

प्रदेश सरकार- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - आ.व. २०७७/७८

२७ पौष २०७९, बुधवार

वार्षिक प्रतिवेदन २०७८-०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

२७ पौष २०७९, बुधवार

प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-७९

२७ पौष २०७९, बुधवार

प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७८-७९

१८ कार्तिक २०७९, शुक्रवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.