प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 आ.व. २०८१-०८२ को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

2 प्रतिस्थापन विधेयक साथ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको वक्तव्य, आ.व. २०८०-०८१

प्रतिस्थापन विधेयक साथ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको वक्तव्य, आ.व. २०८०-०८१  

3 कोशी प्रदेशको आ.व.२०८०-८१ को आय-व्यय सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य

आय व्यय सार्वजनिक

4 आ.व. २०७९-०८० को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

5 आ.व. २०७८-०७९ को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

6 आ.व. २०७७-०७८ को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

7 आ.व. २०७६-०७७ को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

8 आ.व. २०७५-०७६ को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

9 आ.व. २०७४-०७५ को बजेट वक्तव्य

बजेट वक्तव्य

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.