प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (कार्यक्रम पुस्तिका) २०८१/८२

कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (कार्यक्रम पुस्तिका) २०८१/८२

2 रातो किताब २०८०/८१ - प्रतिस्थापन विनियोजन विधेयक अनुसार

रातो किताब २०८०/८१ - प्रतिस्थापन विनियोजन विधेयक अनुसार

3 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (कार्यक्रम पुस्तिका), आ.व. २०८०/८१ - प्रतिस्थापन विनियोजन विधेयक अनुसार

कार्यक्रम पुस्तिका, आ.व. २०८०/८१ - प्रतिस्थापन विनियोजन विधेयक अनुसार

4 रातो किताब २०८०/०८१

रातो किताब २०८०/०८१ 

5 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (कार्यक्रम पुस्तिका) २०८०/८१

कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (कार्यक्रम पुस्तिका) २०८०/८१ 

6 रातो किताब २०७५/०७६

रातो किताब २०७५/०७६

7 रातो किताब २०७६/७७

रातो किताब २०७६/७७

8 रातो किताब २०७७/७८

रातो किताब २०७७/७८

9 रातो किताब २०७८/७९

रातो किताब २०७८/७९

10 रातो किताब २०७९-०८०

रातो किताब २०७९-०८०

11 प्रशासनिक खर्च सहितको कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७९-८०

प्रशासनिक खर्च सहितको कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७९-८०

12 प्रशासनिक खर्च सहितको कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७९-०८०

प्रशासनिक खर्च सहितको कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७९-०८०

13 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन ०७९/८०

कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन ०७९/८०

14 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७८/७९

कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७८/७९

15 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७७/७८

कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७७/७८

16 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७६/७७

कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७६/७७

17 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (मन्त्रालयगत कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च समेत ) २०७५/०७६

कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (मन्त्रालयगत कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च समेत )

18 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७५/०७६

कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७५/०७६

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.