प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ

प्रदेश सरकार- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - आ.व. २०७७/७८

२७ पौष २०७९, बुधवार
प्रदेश सरकार- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - आ.व. २०७७/७८

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.