प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 प्रादेशिक आर्थिक सर्वेक्षण, कोशी प्रदेश २०७९-८०

प्रादेशिक आर्थिक सर्वेक्षण, कोशी प्रदेश २०७९-८०

2 आर्थिक सर्वेक्षण, आ.व. २०७७.७८

आर्थिक सर्वेक्षण, आ.व. २०७७.७८

3 आर्थिक सर्वेक्षण, आ.व. २०७८-०७९

आर्थिक सर्वेक्षण, आ.व. २०७८-०७९

4 आर्थिक सर्वेक्षण,आ.व. २०७६-०७७

आर्थिक सर्वेक्षण,आ.व. २०७६-०७७

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.