प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ

वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन- २०७९/८०

२५ चैत्र २०८०, आइतवार

वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन- 2079-80 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.