प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ

ध्यानवीर राई (9852840670)

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, ओखलढुंगा

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, ओखलढुंगा 

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, ओखलढुंगा 

037-520728

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.