प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ

निशान राई (9852052075)

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, धनकुटा

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, धनकुटा 

०२६-५२३८२६ 

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.