प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ

पृथ्वीमान लिम्बु (9841845774)

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, पाँचथर

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, पाँचथर 

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, पाँचथर 

024-520774

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.