प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ

पेम्बा शेर्पा (9852837177)

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, उदयपुर

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, उदयपुर 

प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, उदयपुर 

035-420177

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.